Szkolenie dotyczące aktualnie ogłoszonych i planowanych naborów wniosków Działanie 6.7 Działanie 8.5 w Zielonej Górze

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy 

Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, Sala konferencyjna

08.12.2016 - 08.12.2016