Szkolenie dot. rozliczania projektów EFS w ramach RPO – Lubuskie 2020 – Gorzów Wielopolski

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na szkolenie dla beneficjentów, a w szczególności dla nowych beneficjentów, które odbędzie się 28 października 2019 r. w Gorzowie Wielopolskim.

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów, a w szczególności dla nowych beneficjentów, którzy realizują projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące rozliczania projektów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Omówione zostaną:

  • umowa o dofinansowanie w wybranych zapisach dotyczących rozliczania projektów, a także w kwestii wprowadzania zmian do projektu harmonogram płatności,
  • obsługa SL2014 w zakresie logowania i obsługi,
  • komunikacja przez SL2014 z Instytucją Zarządzającą,
  • wniosek o płatność wraz z poszczególnymi jego elementami,
  • monitoring uczestników projektu,
  • baza personelu zaangażowanego w realizację projektu,
  • zamówienia publiczne w SL2014.

Szkolenie odbędzie się:

28 października 2019 r. w Gorzowie Wielopolskim w godz. 9:45-14:30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 8, parter). REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza "weź udział". Na zgłoszenia czekamy do 25 października 2019 r. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 8, parter).

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)