Szkolenie dot. planowanych konkursów z Działania 6.3.1 oraz Działania 8.5, Zielona Góra

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie planowanych konkursów z Działania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia oraz z Działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Agenda spotkania:

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00     Główne założenia do konkursu z Działania 6.3.1

11:00 - 12:00     Główne założenia do konkursu z Działania 8.5

12:00 - 12:15     Przerwa kawowa

12:15 - 12:45     Kwalifikowalność wydatków

                        Kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

12:45 - 13:15     Pytania uczestników szkolenia

 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna

12.12.2017 - 12.12.2017