Szkolenie dot. konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – 27.07.2016 r. w Żaganiu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia dot. konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, które odbędzie się 27 lipca 2016 r. w Żaganiu.

O spotkaniu

Podczas szkoleń omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto szkolenie obejmie obsługę Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla RPO Lubuskie 2020 w części dot. wniosku o dofinansowanie projektu EFS.

Miejsce spotkań

  • 27 lipca 2016 r. (środa) w godz. 9:00 – 15:30 w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II nr 15, sala konferencyjna nr 4.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Żaganiu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 25 lipca 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Sieć PIFE w województwie lubuskim zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania jednej osoby z każdej instytucji w przypadku dużego zainteresowania. Godziny rozpoczęcia spotkań mogą ulec przesunięciu, o czym na bieżąco będziemy informować zgłoszonych uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II nr 15, sala konferencyjna nr 4

27.07.2016 - 27.07.2016