Szkolenie dot. konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – 21.07.2016 r. w Międzyrzeczu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na szkolenia dot. konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, które odbędzie się 21 lipca 2016 r. w Międzyrzeczu.

O spotkaniu

Podczas szkoleń omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto szkolenie obejmie obsługę Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla RPO Lubuskie 2020 w części dot. wniosku o dofinansowanie projektu EFS.

Miejsce spotkań

  • 21 lipca 2016 r. (czwartek) w godz. 9:00 – 15:30 w Międzyrzeczu, Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, sala narad.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Międzyrzeczu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 19 lipca 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Sieć PIFE w województwie lubuskim zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania jednej osoby z każdej instytucji w przypadku dużego zainteresowania. Godziny rozpoczęcia spotkań mogą ulec przesunięciu, o czym na bieżąco będziemy informować zgłoszonych uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, sala narad

21.07.2016 - 21.07.2016