Przejdź do komentarzy

Szkolenie dla konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K02/21

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM w dniu 09.11.2021r. godzina 10:00

Szkolenie dla konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K02/21

Nabór Wniosków w dniach od 22 listopada 2021 r. i zakończy się 29 listopada 2021 r.

8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wnioskodawcami projektów są organy prowadzące publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (placówkę oświatową).

 

9:50 - 10:00      Uruchomienie platformy ZOOM

10:00 - 11:00    Główne założenia do konkursu z Działania 8.2.1 oraz kryteria

11:00 – 11:30    Pytania uczestników szkolenia

Link do spotkania:  https://zoom.us/j/99010191056

 

Do spotkania można również dołączyć bezpośrednio z platformy Zoom za pomocą danych: Meeting ID: 990 1019 1056

Ważne!

·         Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, zadzwoń: 68 4565 318. – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

·         Bliższe informacje o konkursie na stronie: https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-08-02-01-iz-00-08-k02-21-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-poddzialania-8-2-1-wyrownywanie-dysprop

 

Zapraszamy!