Szkolenia z planowanego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i Innowacje - Zielona Góra

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie planowanego konkursu z 1.1 Działania 1.1 Badania  i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 3 sierpnia 2017 r.  Zielona Góra,  ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna

Działanie 1.1 Badania  i innowacje

AGENDA

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 1.1

10:45 - 11:00     Przerwa kawowa

11:00 -12:00      Warsztaty:

  • Kwalifikowalność wydatków
  • Wypełnianie wniosku
  • Omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

12:00 - 12:30     Pytania uczestników szkolenia

Zielona Góra, UMWL ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna

03.08.2017 - 03.08.2017