Szkolenia z planowanego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i Innowacje - Gorzów Wielkopolski

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie planowanego konkursu z 1.1 Działania 1.1 Badania  i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

10.08.2017 r., Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, Sala Herbowa

Działanie 1.1 Badania  i innowacje

AGENDA

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 1.1

10:45 - 11:00     Przerwa kawowa

11:00 -12:00      Warsztaty:

Kwalifikowalność wydatków

Wypełnianie wniosku

Omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

12:00 - 12:30     Pytania uczestników szkolenia

Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, Sala Herbowa

10.08.2017 - 10.08.2017