Szkolenia z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 – 2020