Przejdź do komentarzy

Szkoła i przedszkole w Lipinkach Łużyckich staną się bardziej oszczędne i ekologiczne

obrazek
 
Marszałek Marcin Jabłoński podpisał z wójt gminy Lipinki Łużyckie Małgorzatą Brzyśkiewicz aneks zwiększający dofinansowanie do projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
 

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 to kolejny krok w realizacji przedsięwzięć przyjaznych środowisku w tej gminie. Inwestycja jest nastawiona na odnawialne źródła energii oraz ma obniżyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Budynek szkolny i przedszkolny zostały poddane termomodernizacji, wyposażone w nowoczesne i niskoemisyjne źródła ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne, dzięki czemu obniżone zostaną w znacznym stopniu koszty ich utrzymania. 

Marszałek Marcin Jabłoński pogratulował determinacji w dążeniu władz gminy, aby to ważne miejsce przeobrazić i unowocześnić tak, aby spełniało wszystkie wymogi środowiskowe. Podkreślił również, że oszczędności będą duże i da się je wykorzystać na podniesienie jakości nauczania dzieci i młodzieży.

24 października 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał (w formie uchwały) zwiększone dofinansowanie dla projektu pt. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich”, realizowanego przez Gminę Lipinki Łużyckie. Zgodnie z wnioskiem beneficjenta, dofinansowanie zostało zwiększone z kwoty 4 256 403,03 zł na kwotę 4 613 403,03 zł - tj. o 357 000 zł , które pozwoli na realizację dodatkowych prac w projekcie.

W budynku szkoły rozszerzono zakres rzeczowy o wymianę starego nieefektywnego oświetlenia na nowoczesne LED-owe, czego efektem będą kolejne oszczędności.

Natomiast w budynku przedszkola zostanie dodatkowo zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, dzięki czemu ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację, pozwoli zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię zużywaną przez powietrzną pompę ciepła.

W spotkaniu uczestniczyli również: skarbnik gminy Iwona Żychowska, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga oraz dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Marek Kamiński.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE