Przejdź do komentarzy

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Pierwsza wersja dokumentu zawiera informację nt. następujących działań:

  • 1.1 Badania i innowacje;
  • 2.9 Gospodarka odpadami;
  • 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy;
  • 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa;
  • 6.5 Kształcenie zawodowe;
  • 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

W załączeniu przedstawiona została treść dokumentu. Obowiązuje on od 15 maja 2023 r.

SzOP FEWL wersja 1

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2