Przejdź do komentarzy

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Szanowni Państwo, 
uchwalona przez Sejmik Województwa Lubuskiego strategia jest już dostępna w BIP:

https://bip.lubuskie.pl/773/3878/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubuskiego_2030_przyjeta_przez_Sejmik_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_dniu_15_lutego_2021_roku/