Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

Strategia ZIT MOF Zielona Góra sierpień 2016

pdf 6.49 MB

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

wersja 2 (sierpień 2016) przyjęta została

uchwałą ZWL nr 125/1622/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku, zmieniająca uchwałę nr 83/976/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.