Przejdź do komentarzy

Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w RPO-L2020

Zarząd Województwa Lubuskiego 29 września 2020 r. przyjął zaktualizowaną  Strategię Inwestycyjną dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Zmiany w Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych wynikają z konieczności dostosowania jej zapisów do obecnej sytuacji epidemicznej w kraju i województwie lubuskim w 2020 r. spowodowanej epidemią choroby COVID-19.

Epidemia wirusa Sars-CoV-2 wywołuje negatywne skutki w obszarze funkcjonowania lubuskich MŚP, dlatego też konieczne są dalsze działania w celu wspierania przedsiębiorstw.

Zaktualizowana Strategia Inwestycyjna wprowadza możliwość realizacji dodatkowego celu płynnościowego w dystrybuowanych na terenie województwa lubuskiego pożyczek inwestycyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w ramach zarządzanych przez MFF środków, pośrednik finansowy może udzielać pożyczek, w ramach których część środków może zostać przeznaczona na cele obrotowe/płynnościowe.

Dodatkowo do przedmiotowej Strategii Inwestycyjnej wprowadzono założenia nowego produktu – Pożyczki płynnościowej. Realizowany jest on w ramach dodatkowych środków finansowych w wysokości ok. 8 mln PLN, których celem jest wsparcie MŚP  mających problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań, w tym z utrzymaniem bieżącej działalności. Środki finansowe na realizację tego wsparcia pochodzą ze spłat kapitału udzielonych pożyczek oraz należnych odsetek (spłaconych pożyczek, w części lub w całości).  W ramach przedmiotowego instrumentu finansowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Katalog wydatków obejmuje m.in. wynagrodzenia, zobowiązania publiczno-prawne, handlowe, wydatki obrotowe, bieżące raty.

Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych 24.03.2020