Przejdź do komentarzy

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie wydłużenia okresu rozliczania wydatków programów operacyjnych perspektywy 2014-2020

Komisja Europejska jest w pełni świadoma trudności we wdrażaniu, z jakimi boryka się zarówno Polska, jak i inne państwa członkowskie, zwłaszcza w związku ze skutkami pandemii COVID-19 i rosyjską agresją na Ukrainę.

Komisja przyjęła inicjatywę „Elastyczna pomoc dla terytoriów” (FAST-CARE), która wchodzi w życie październiku po jej zatwierdzeniu przez współprawodawców.

Pakiet ten obejmuje kompleksowy zestaw środków, wprowadzający większą elastyczność ram regulujących polityki spójności  w celu przeciwdziałania konsekwencjom wojny w Ukrainie i przyczynia się do zmniejszenia obciążenia budżetów publicznych poprzez zwiększenie płatności zaliczkowych i stawek współfinansowania określonych projektów.

Jeśli chodzi o projekty, w których występują opóźnienia i przekroczenia kosztów ze względu na niedobór materiałów budowlanych i siły roboczej wywołany wojną. Zmienione rozporządzenie umożliwia obecnie realizację takich projektów przy wsparciu z programów na lata 2021-2027, nawet w sytuacji, gdy nie kwalifikowałyby się one do finasowania w ramach nowych programów.