Przejdź do komentarzy

Środki unijne zmieniają region

W województwie lubuskim nie brakuje miejsc, które udało się zmienić na lepsze za sprawą środków z Unii Europejskiej. Jednym z nich jest Żagań. Samorząd skutecznie pozyskuje wsparcie unijne. Dzięki tym funduszom udało się już m.in. wyremontować lokalne zabytki oraz rozpocząć projekt związany ze stworzeniem strefy przemysłowej. O przeprowadzonych inwestycjach oraz tych planowanych z włodarzami Żagania rozmawiał członek zarządu Marcin Jabłoński.

Wizyta rozpoczęła się od rozmów w Urzędzie Miasta, gdzie do wspólnego stołu zasiedli członek zarządu Marcin Jabłoński, burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz z-ca burmistrza Sebastian Kulesza. Rozmowy były okazją do dyskusji np. o kwestii budowy nowych ścieżek rowerowych. Istotnym punkt stanowił również temat utworzenia Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej. Jest ona budowana przez 4 samorządy w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO Lubuskie 2020. Całkowita wartość zadania to 25 mln zł, z czego aż 20 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

W programie wizyty w Żaganiu znalazło się także zwiedzanie Poaugustiańskiego Zespołu Klasztornego wraz z jego imponującą biblioteką. Członek zarządu Marcin Jabłoński zaznaczył konieczność digitalizacji zbiorów bibliotecznych, które mają bezcenną wartość historyczną. Dodajmy, że w rozmowach w Żaganiu udział wzięła także sekretarz miasta Magdalena Augustyniak.