Przejdź do komentarzy

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za rok 2022

Szanowni Państwo,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje, że 10 lipca 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za rok 2022. Sprawozdanie zawiera kluczowe informacje nt. wdrażania Programu do końca 2022 roku.

Poniżej zamieszczona została wersja elektroniczna dokumentu.
Roczne sprawozdanie z wdrażania