Przejdź do komentarzy

Spotkanie Zespołu do spraw strategii terytorialnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

obrazek

15 listopada 2023 r. w Zielonej Górze odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu do Spraw Strategii Terytorialnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, które poprowadziła Przewodnicząca Zespołu Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej UMWL.

Głównym zadaniem Zespołu jest opiniowanie i weryfikowanie strategii terytorialnych w zakresie spełniania wymagań określonych w aktach prawnych i dokumentach programowych. Spotkanie było okazją do omówienia oraz ustalenia zasad i trybu weryfikowania strategii terytorialnych i miało charakter organizacyjny dla całego procesu opiniowania wszystkich składanych do Instytucji Zarządzającej strategii.

obrazek

W rozmowach uczestniczyła dyrekcja oraz pracownicy wszystkich zaangażowanych w proces opiniowania strategii terytorialnych departamentów, w tym: Departamentu Instytucji Zarządzającej, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Rozwoju i Innowacji.

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE