Przejdź do komentarzy

Spotkanie roczne z Komisją Europejską w sprawie przeglądu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

17 listopada 2020 odbyło się Spotkanie roczne z Komisją Europejską w sprawie przeglądu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. W videokonferencji Zarząd Województwa Lubuskiego reprezentował Członek Zarządu Marcin Jabłoński.


Najważniejsze tematy poruszane podczas spotkania to stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (RPO),  podsumowanie działań na rzecz walki z pandemią, wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy tzw. REACT-EU oraz zagadnienia dotyczące programowana perspektywy na lata 2021-2027.


REACT-EU jest traktowany jako pomost między reagowaniem na kryzys związany z COVID a długoterminowymi celami wspieranymi przez politykę spójności na lata 2021-2027, w ramach którego  dodatkowe środki dla Polski wyniosą ok 2 mld euro i zostaną przekazane jeszcze w ramach obecnej perspektywy finansowej. Środki z instrumentu zostaną przeznaczone na eliminowanie skutków epidemii.  Do regionów na wsparcie przedsiębiorstw może trafić około 350 mln euro, w podziale na  poszczególne regiony to od 10 do 40 mln euro.

Niwelowanie skutków pandemii przy udziale funduszy unijnych to to jedno z największych wyzwań jakie czekają region w najbliższym czasie - powiedział Członek Zarządu Marcin Jabłoński.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na dzień 31 października 2020 r. zakontraktowano 83% alokacji Programu, wkład UE we wnioskach  o płatność zacertyfikowany do KE  wyniósł 48%. Pomimo trudności spowodowanych pandemią Lubuskie dobrze realizuje założone wcześniej prognozy rozliczeń z KE, już na koniec października osiągnęło poziom 134% plasując się 2 miejscu w kraju.