Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne RPO-L2020, Zielona Góra

Informujemy, że 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne RPO-L2020.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ulicy Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze w Sali 0.35 na parterze budynku.

Celem spotkania będzie przybliżenie tematyki związanej z warunkami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny (omówienie najważniejszych kryteriów merytorycznych dla Poddziałania 1.5.1) połączony z konsultacjami z przedstawicielami Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i z przedstawicielem ekspertów dokonujących oceny merytorycznej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego powyżej „weź udział”. Na zgłoszenia czekamy do 17 września 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Agenda spotkania:

 9:45 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 11:45

Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.5.1 – omówienie najważniejszych kryteriów wraz z dyskusją

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:00

Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.5.1– omówienie wraz z dyskusją c.d.

13:00 – 14:00

Najczęstsze przyczyny negatywnej oceny merytorycznej – omówienie wraz z dyskusją

 

Poniżej znajduje się link do kryteriów merytorycznych (horyzontalnych i specyficznych) dla  Poddziałania 1.5.1 RPO-L2020, przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO-2020 w dniu 21 sierpnia 2019 r., które będą przedmiotem spotkania.

http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/49227/138KM.pdf/d51b64b3-dc86-44d7-ad69-4cca6884d750

 W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Programów Regionalnych pod numerem telefonu 68 45 65 138. 

Zielona Góra, ulica Chrobrego 1-3-5, Sala 0.35 (na parterze budynku)

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)