Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.2

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, że 9 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości RPO-L2020, typ projektu I i II.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ulicy Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze w Sali 0.35 na parterze budynku.

Celem spotkania będzie przybliżenie tematyki związanej z warunkami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, typ projektu I i II.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny (omówienie najważniejszych kryteriów merytorycznych dla Działania 1.2 , typ projektu I i II) połączony z konsultacjami z przedstawicielami Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i z przedstawicielem ekspertów dokonujących oceny merytorycznej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego powyżej „weź udział”. Na zgłoszenia czekamy do 7 lipca 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie 4 osób z jednej instytucji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Agenda spotkania:

9:45 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 11:15

Kryteria merytoryczne dla Działania 1.2 – omówienie najważniejszych kryteriów wraz z dyskusją

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:30

Kryteria merytoryczne dla Działania 1.2 – omówienie wraz z dyskusją c.d.

 

Poniżej przedstawiamy roboczą wersję kryteriów merytorycznych (horyzontalnych i specyficznych) dla ramach Działania 1.2 RPO-L2020, typ projektu I i II, które będą przedmiotem spotkania.

Załącznik:

Kryteria merytoryczne dla Działania 1.2

Kryteria merytoryczne dla Działania 1.2

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Programów Regionalnych pod numerami telefonów: 68 45 65 138 - 139.

 

Zielona Góra, Chrobrego 1-3-5

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)