Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.1, Zielona Góra

Informujemy, że 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.1 Badania i innowacje RPO-L2020.

Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom planującym ubieganie się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020.

Celem spotkania będzie przybliżenie tematyki związanej z warunkami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1 Badania.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny (omówienie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.1) połączony z konsultacjami z przedstawicielami Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i przedstawicielem ekspertów dokonujących oceny merytorycznej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego powyżej „weź udział”. Na zgłoszenia czekamy do 7 maja 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.      

Agenda spotkania:

9:45 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 11:15

Kryteria merytoryczne dla Działania 1.1 – omówienie wraz z dyskusją

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:30

Kryteria merytoryczne dla Działania 1.1 – omówienie wraz z dyskusją c.d.

12:30 – 13:00

Planowane do kolejnego naboru zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.1

 

Poniżej przedstawiamy opracowanie dotyczące najczęstszych przyczyn negatywnej oceny merytorycznej projektów składanych w ramach konkursów dla Działania 1.1 RPO-L2020.

Załącznik:

Informacja dotycząca przyczyn negatywnej oceny merytorycznej projektów

Departament Programów Regionalnych UMWL ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze w Sali 0.35 na parterze budynku

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)