Spotkanie informacyjne pt. „Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT z RPO Lubuskie 2020” – 23.09.2015 r. w Gorzowie Wlkp. i 2.10.2015 r. w Zielonej Górze

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT z RPO Lubuskie 2020”, które odbędą się 23 września 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 2 października 2015 r. w Zielonej Górze.

O spotkaniach:

Podczas spotkań omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020: Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna Edukacja dla  Działania 8.1 Poprawa dostępnościi jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Spotkania odbędą się:

23 września 2015 r. w godz. 12:30 – 15:30 w Gorzowie Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, ul.Łokietka 23
2 października 2015 r. w godz. 9:00 – 12:00 w  Zielonej Górze : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15A Zielona Góra.

Więcej informacji:

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy
do 30 września 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22 września 2015  r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

 

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny ul. Łokietka 23, Gorzów Wlkp.

23.09.2015 - 23.09.2015

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15A Zielona Góra.

02.10.2015 - 02.10.2015