Spotkanie informacyjne pt. Fundusze Europejskie na szkolenia zawodowe – Gorzów Wielkopolski, 06.06.2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, którzy chcą się dowiedzieć, jak zdobyć pieniądze na udział w szkoleniach.

O spotkaniu

Podczas spotkania:

  •  przedstawimy projekt pt. Lubuskie Bony Szkoleniowe – edycja II;
  •  wskażemy zasady ubiegania się o dofinansowanie do szkoleń;
  •  omówimy, jak należy wypełnić dokumentację aplikacyjną;
  •  wskażemy podmioty udzielające dofinansowania.

Dla kogo

Spotkanie kierujemy do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorców z województwa lubuskiego.

Kiedy i gdzie

  •  w poniedziałek 6 czerwca 2022 r. od 10:00 do 12:30 w Zachodniej Izbie Przemysłowo Handlowej, ul. Kosynierów Gdyńskich 108, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Jak się zgłosić

  •  Wypełnij formularz w okienku powyżej „weź udział”.
  •  Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca 2022 r.

Ważne!

  •  Jeśli masz pytania w sprawie spotkania, zadzwoń: 95 7390 -377, -378, -380, -386.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w spotkaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w zakresie uwidocznienia wizerunku, które będzie służyło jedynie celom dokumentacyjnym lub sprawozdawczym, do udokumentowania przeprowadzenia spotkania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w spotkaniu, w tym w zakresie uwidocznienia wizerunku, które będzie służyło jedynie celom dokumentacyjnym lub sprawozdawczym, do udokumentowania przeprowadzenia spotkania.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie BIP

 

 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

06.06.2022 - 06.06.2022