Spotkanie informacyjne pt. "Fundusze dla organizacji pozarządowych” – Słubice, 10.01.2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 10 stycznia 2022 r. w Słubicach.

O spotkaniu

Podczas spotkania:

  • omówimy możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych;
  •  przedstawimy warunki przyznania wsparcia,
  •  wskażemy dokumenty, strony internetowe oraz podmioty, które oferują unijne dofinansowanie oraz krajowe środki;
  •  poinformujemy o otwartych konkursach ofert Samorządu Województwa Lubuskiego w 2022 r. w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie;
  •  omówimy m.in.: harmonogram, wzór wypełniania oferty, najczęstsze błędy i generator wniosków.

Dla kogo

Spotkanie kierujemy do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego.

  • w poniedziałek 10 stycznia 2022 r. od 10:00 do 12:30 w Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

Jak się zgłosić

  • Wypełnij formularz w okienku powyżej „weź udział”.
  • Na zgłoszenia czekamy do 7 stycznia 2022 r.

Ważne!

  • Jeśli masz pytania w sprawie spotkania, zadzwoń: 95 739-377, -378, -380, 386.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Bogusław Zaraza z Departamentu Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

 

Urząd Miejski w Słubicach

10.01.2022 - 10.01.2022