Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z RPO Lubuskie 2020 w ramach podziałania 8.2.1 - Zielona Góra