Spotkanie informacyjne dot. RPO-Lubuskie 2020 w Żaganiu

Trwa cykl spotkań informacyjnych dotyczących uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-Lubuskie 2020). Seminaria odbywają się w miastach powiatowych województwa lubuskiego.

Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele departamentów unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, którzy przedstawiają zakres działań, jakie mogą zostać dofinasowane w ramach RPO-Lubuskie 2020. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych realizowaniem działań projektowych oraz osoby, które chcą zapoznać się z możliwościami, jakie daje nam nowy okres finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

14.05.2015 - 14.05.2015