Spotkanie informacyjne dot. programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Słubice

Szanowni Państwo,
w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 Instytucja Zarządzająca programem planuje organizację cyklu spotkań informacyjnych we wszystkich powiatach województwa lubuskiego. W wydarzeniach udział wezmą przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego oraz departamentów funduszowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zaangażowanych we wdrażanie programu.

Celem spotkań jest przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat realizacji programu regionalnego dla województwa lubuskiego, m.in.: planowanego harmonogramu naborów, Szczegółowego Opisu Priorytetów oraz założeń pierwszych do ogłoszenia w 2023 r. konkursów.

 

Planowany czas spotkań: godz. 10.00-12.00.

 

Ramowy program:

  1. Informacje ogólne o programie, wraz z podziałem alokacji.
  2. Harmonogram prac dotyczący uruchomienia pierwszych konkursów.
  3. Założenia dotyczące ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach EFRR.
  4. Założenia dotyczące ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach EFS+.
  5. Zasada równości w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027
  6. Podsumowanie spotkania, pytania
Starostwo Powiatowe w Słubicach, ul. Józefa Piłsudskiego 19, sala konferencyjna

20.04.2023 - 20.04.2023