Spotkanie informacyjne dot. Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dot. Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel.  +48 (68) 4565 438

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna nr 035

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)