Spotkanie informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach KPO i RPO-L2020 – Zielona Góra

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędzie się 10 maja 2017 r. w Zielonej Górze.

O spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki na realizację projektów w zakresie aktywizacji zawodowej. W szczególności zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
  • podmioty ekonomii społecznej.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, a także Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2017 r. w godzinach 10:00-13:00

Miejsce spotkania

Zielona Góra: siedziba Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza powyżej „weź udział”. Na zgłoszenia czekamy do 9 maja 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji.

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. B.Chrobrego 1-3-5

10.05.2017 - 10.05.2017