Spotkanie informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach KPO i RPO-L2020 – Gorzów Wielkopolski

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędzie się 9 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim.
 

O spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki na realizację projektów w zakresie aktywizacji zawodowej. W szczególności zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
  • podmioty ekonomii społecznej.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, a także Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2017 r. w godzinach 10:00-13:00

Miejsce spotkania

Gorzów Wielkopolski: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II)

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim prosimy o wypełnienie formularza powyżej „weź udział”. Na zgłoszenia czekamy do 8 maja 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji.

Serdecznie zapraszamy!

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 216, II pietro).

09.05.2017 - 09.05.2017