Spotkanie informacyjne dot. konkursu z Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia - 11.12.2015 r. w Zielonej Górze

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które odbędzie się, które odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze.

O spotkaniu

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu z Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Spotkanie informacyjne zostanie połączone z warsztatami obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla RPO Lubuskie 2020 w części dot. wniosku o dofinansowanie projektu EFS.

Miejsce spotkania

  • 11 grudnia 2015 r. w godz. 10:00 – 14:00 (10:00 – 12:00 warsztaty, 12:00 – 14:00 wykład) w  Zielonej Górze: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15A.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zainteresowanych, godziny rozpoczęcia spotkań mogą ulec przesunięciu, o czym na bieżąco będziemy informować zgłoszonych uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15A.

11.12.2015 - 11.12.2015