Spotkanie informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna –11.12.2015 r. w Zielonej Górze

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkanie informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, ogłaszanych w IV kwartale 2015 r., które odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze

O spotkaniu

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursów z Osi priorytetowej 7 w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020:

  • Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty,
  • Działanie 7.5 Usługi społeczne,
  • Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społeczne.

Spotkanie informacyjne zostanie połączone z warsztatami obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla RPO Lubuskie 2020 w części dot. wniosku o dofinansowanie projektu EFS.

Miejsce spotkania

  • 11 grudnia 2015 r. w godz. 10:00 – 14:00 (10:00 – 12:00 warsztaty, 12:00 – 14:00 wykład) w  Zielonej Górze: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15A.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zainteresowanych, godziny rozpoczęcia spotkań mogą ulec przesunięciu, o czym na bieżąco będziemy informować zgłoszonych uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15A.

11.12.2015 - 11.12.2015