Spotkanie informacyjne dla młodych rolników w Kalsku i Gliśnie

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze zapraszają na spotkania informacyjne pod nazwą „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, które odbędą się 12 sierpnia 2015 r. w Kalsku oraz 13 sierpnia w Gliśnie.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodych rolników. Ponadto specjalista ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. przedstawią informacje z zakresu pozyskania unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rzecz m.in. budowy odnawialnych źródeł energii czy budowy instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

Spotkania odbędą się:

  • 12 sierpnia 2015 r. w godzinach 10:00-13:00 w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku (Kalsk 91, 66-100 Sulechów);

  • 13 sierpnia 2015 r. w godzinach 10:00-13:00 w Ośrodku Szkoleniowym w Gliśnie (Glisno 123, 69-210 Lubniewice).

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

12.08.2015 - 12.08.2015

Ośrodek Szkoleniowy w Gliśnie

13.08.2015 - 13.08.2015