Spotkanie informacyjne dla JST dot. aktualnych naborów wniosków w ramach KPO i RPO-L2020 – Gorzów Wielkopolski, 06.06.2017 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące aktualnych naborów wniosków w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędzie się 6 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim

O spotkaniu

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości dofinansowania projektów wspierających rozwój tzw. infrastruktury zielonej, wsparcie walorów przyrodniczych regionu, rozwój obszarów zmarginalizowanych i zdegradowanych. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat pakietu dla średnich miast. Dodatkowo omówiony zostanie konkurs dotacji POPT na programy rewitalizacji dla gmin.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 6 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00-13:00.

Miejsce spotkania

  • Gorzów Wielkopolski: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim prosimy o wypełnienie formularza powyżej „weź udział”. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji.

Serdecznie zapraszamy!

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

06.06.2017 - 06.06.2017