Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO Lubuskie 2020