Spotkania informacyjne dot. konkursu z Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia – 07.12.2015 r. w Gorzowie Wlkp. i 11.12.2015 r. w Zielonej Górze

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które odbędzie się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp.

O spotkaniach

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu z Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Spotkanie informacyjne zostanie połączone z warsztatami obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla RPO Lubuskie 2020 w części dot. wniosku o dofinansowanie projektu EFS.

Miejsce spotkania

  • 7 grudnia 2015 r. w godz. 10:00 – 14:00 (10:00 – 12:00 warsztaty, 12:00 – 14:00 wykład) w Gorzowie Wlkp.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 25;

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 4 grudnia 2015  r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zainteresowanych, godziny rozpoczęcia spotkań mogą ulec przesunięciu, o czym na bieżąco będziemy informować zgłoszonych uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 25

07.12.2015 - 07.12.2015