Spotkania informacyjne dla osób fizycznych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego - dotacja na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zachęca do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., dotyczących zakładania działalności gospodarczej.
 
O spotkaniu

Podczas wydarzenia omówione zostaną zasady i warunki otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej. Spotkanie kierowane jest do:


 - osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30+, będących mieszkańcami powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Dodatkowo kandydat musi spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

- jest kobietą;

- jest osobą w wieku 50+;

- jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);

- jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową).

 Miejsce spotkania:

  • Strzelce Krajeńskie – 19 kwietnia (środa), godz. 9.00 – 11.00, Starostwo Powiatowe (ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7, Sala Sesyjna – I piętro)

  • Drezdenko – 19 kwietnia (środa), godz. 12.00 – 14.00, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku (ul. Kościuszki 31)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu prosimy o kontakt osobiście, drogą telefoniczną lub mailową z Biurem Projektu w Gorzowie Wlkp.:

ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 95 739 03 16, e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl

Serdecznie zapraszamy

 

Starostwo Powiatowe, ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7,Strzelce Krajeńskie

19.04.2017 - 19.04.2017

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku, ul. Kościuszki 31

19.04.2017 - 19.04.2017