Przejdź do komentarzy

Skuteczne aplikowanie o środki europejskie. Jak dobrze napisać wniosek – warsztaty online

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, na temat skutecznego aplikowania o środki europejskiej i pisania wniosku. Szkolenie odbędzie się 21 września 2021r., w godz. 8.30 – 15.30.

Spotkanie poprowadzi Ewa Krzykowska - specjalistka w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju miast i firm itp. Autorka licznych artykułów prasowych o tematyce biznesowej i unijnej. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Trener – ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MRR, MPiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW (ponad 24 tys. przeszkolonych osób). Jest trenerem kandydatów na konsultantów europejskich w ramach przyznawanej przez Instytut Konsultantów Europejskich certyfikacji European Funds Advisor.


Program szkolenia:
FUNDUSZE STRUKTURALNE JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW
1. Gdzie szukać informacji o źródłach finansowania projektów?
2. Programy ogólnokrajowe i programy regionalne.

SYSTEM INSTYTUCJONALNY WDRAŻANIA I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI W POLSCE
1. Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające.
2. Sposoby naboru i wyboru projektów (konkursowe, pozakonkursowe).
3. Projekty indywidualne, systemowe i konkursowe.

ANALIZA KWALIFIKOWALNOŚCI WNIOSKODAWCY I PROJEKTU
Wybór optymalnego źródła dofinansowania dla planowanego projektu.

GENERATORY WNIOSKÓW I KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY
Omówienie zasad pracy w generatorze wniosków na przykładach.

ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI ZADAŃ I WYDATKÓW W PROJEKTACH
1. Kwalifikowalność wydatków w projektach.
2. Zasady finansowania projektu (koszty pośrednie i bezpośrednie, kwalifikowalność, wkład własny).
3. Ograniczenia w finansowaniu - koszty niekwalifikowalne.
4. Pomoc publiczna w projektach dla przedsiębiorców.

OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
1. Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego i szkoleniowego.
2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie.
3. Procedury oceny wniosków aplikacyjnych.
4. Wymogi formalne i merytoryczne - kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
5. Ćwiczenia -  opracowanie wybranych części formularza wniosku aplikacyjnego dla wybranego projektu.
PRZYKŁADOWE PROJEKTY FINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
1. Projekty infrastrukturalne.
2. Projekty inwestycyjne.
3. Projekty „miękkie”.

DALSZE LOSY WNIOSKU APLIKACYJNEGO
PODSUMOWANIE SZKOLENIA, WNIOSKI KOŃCOWE.

 

Weź udział w szkoleniu:
https://www.szkolenia-semper.pl/formularz-zgloszenia-na-bezplatne-szkolenie-online?tid=11093

Szkolenie jest bezpłatne. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119