Przejdź do komentarzy

Seminarium on-line "Polityki horyzontalne i sektorowe UE - programy i inicjatywy KE dedykowane miastom"

Szanowni Państwo,

Związek Miast Polskich organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) XXV seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem  nt. „Polityki horyzontalne i sektorowe UE - programy i inicjatywy KE dedykowane miastom”,  które odbędzie się 25 listopada br. 

W ramach polityk horyzontalnych i sektorowych Unii Europejskiej, realizowanych na szczeblu ogólnoeuropejskim, dostępnych jest szereg programów, inicjatyw oraz misji dedykowanych bezpośrednio miastom. W trakcie seminarium przedstawione zostaną wybrane programy i inicjatywy, takie jak Horyzont Europa, LIFE, Nowy Europejski Bauhaus, URBACT, Misję „100 miast neutralnych klimatycznie i inteligentnych”.

Rejestracja udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz internetowy https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-25/register w terminie do 23 listopada br.

Link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo na adres wskazany w formularzu. Seminarium będzie także transmitowane na facebook’u, a materiał video zostanie udostępniony na stronie https://forumrozwojulokalnego.pl/ po spotkaniu.

Program