Przejdź do komentarzy

Ścieżka rowerowa połączy Świebodzin ze Szczańcem

obrazek
 
 
Dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu świebodzińskiego. W poniedziałek (31 maja) Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Marcin Jabłoński podpisał aneks do umowy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku między Świebodzinem a Szczańcem.
 
Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin – Szczaniec” wart jest ponad 6 mln zł. Jego głównym celem jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie powiatu świebodzińskiego.

Przedmiotem jest budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szczaniec i Gminy Świebodzin. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki o długości ok. 9,1 km, na odcinkach dróg ze Szczańca do Świebodzina, w tym na obszarze miejscowości Lubinicko i Kupienino (gm. Świebodzin) oraz Jerzyce i Szczaniec (gm. Szczaniec) wraz z małą architekturą.

- Cieszę się, że podpisujemy dziś kolejną umowę w ramach szeroko zakrojonych działań, związanych z ochroną środowiska i zmniejszaniem tzw. niskiej emisji. Łącznie podpisaliśmy już umowy o wartości blisko 120 milionów złotych. Dzięki temu powstało prawie 180 kilometrów ścieżek. Dzisiaj poszerzamy siatkę połączeń na tym terenie, pomiędzy gminami Świebodzin i Szczaniec. Myślimy już o tym, by w najbliższej przyszłości ze środków tzw. nowej perspektywy unijnej, z nowego programu, który prawdopodobnie będzie się nazywał „Fundusze unijne dla województwa lubuskiego”, kontynuować tego typu działania. Zarówno jeśli chodzi o ochronę środowiska, ograniczanie tzw. niskiej emisji, jak i dalszą rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, z uwagi na turystykę, którą chcemy dalej rozwijać - powiedział w poniedziałek w Szczańcu, członek zarządu, Marcin Jabłoński.

Całe Lubuskie objęte siatką połączeń rowerowych

Jak dodaje Marcin Jabłoński, obecnie dobiegają końca prace nad diagnozą i szczegółowym opisem wszystkiego, co posiadamy na terenie naszego regionu. - Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to wszystko dzieje się w ramach polsko-niemieckiego projektu Odra Velo finansowanego z funduszy Interreg. Gdy będziemy już mieli tę szczegółową diagnozę, przygotujemy projekt i plan działań na najbliższy czas. Tak, aby całe województwo lubuskie objęte było powiązaną ze sobą siatką połączeń rowerowych – zapewnił Marcin Jabłoński. - Gratuluję Gminie Szczaniec i panu burmistrzowi Świebodzina dobrej współpracy i podejmowania działań i wysiłków, które pozwoliły nam zwiększyć środki i poszerzyć ten projekt o kolejne kilometry ścieżek rowerowych. Dużo się dzieje pozytywnych rzeczy w tej okolicy. Widzimy pozytywne zmiany, jakie zachodzą w Świebodzinie w ostatnim czasie. Powstające nowe zakłady pracy i mnóstwo nowych miejsc pracy. Mam nadzieję, że wielu z tych pracowników, którzy podejmą pracę w nowo tworzących się dużych firmach, będą do pracy dojeżdżać właśnie rowerami – zaznaczył Marcin Jabłoński. – I mam nadzieję, że będziemy jeszcze wiele rzeczy wspólnie realizować w ramach nadchodzących nowych funduszu europejskich dla województwa lubuskiego – dodał.

 • Beneficjentem projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin – Szczaniec” jest Gmina Szczaniec.
 • Partnerzy projektu: Gmina Świebodzin, Gmina Zbąszynek, Powiat Świebodziński.
 • Termin realizacji: sierpień 2022 r.
 • Wartość całkowita ponad 6 mln zł.
 • Dofinansowanie UE: ponad 4,7 mln zł.
 • Wkład własny blisko 835 tys. zł.

obrazek

 

Podpisany w poniedziałek aneks do umowy dotyczy:

1. Zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania 2 „Rzeczowa Realizacja” poprzez ponowne wyodrębnienie kosztu „Roboty budowlano–montażowe związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku od przejazdu kolejowego do Świebodzina”.

Do projektu ponownie włączono budowę 4,4 km ścieżki rowerowej na obszarze Gminy Świebodzin, na odcinkach dróg ze Szczańca do Świebodzina, w tym na obszarze miejscowości Lubinicko i Kupienino (gm. Świebodzin).

 • Wartość ogółem kosztu wynosi 3,3 mln zł,
 • Wydatki kwalifikowalne 2 811 516,06 zł, w tym VAT 505 990,46 zł,
 • Dofinansowanie 2 389 732 zł.

2. Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, w ramach zadania 2 „Rzeczowa Realizacja” w zakresie kosztu „Roboty budowlano-montażowe związane z budową ścieżki rowerowej od miejscowości Świebodzin do miejscowości Szczaniec”.

W zakresie projektu ujęto prace dodatkowe związane z budową ścieżki rowerowej w Gminie Świebodzin (w zakresie kosztu „Roboty budowlano-montażowe związane z budową ścieżki rowerowej od miejscowości Świebodzin do miejscowości Szczaniec”).

Zgodnie z uzasadnieniem Beneficjenta, w trakcie realizacji prac inwestycyjnych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zachowania trwałości powstałej infrastruktury oraz bezpieczeństwa użytkowników przyszłej ścieżki rowerowej. Konieczność prac została stwierdzona w protokole konieczności podpisanym przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

Zakres prac dodatkowych obejmuje:

 1. uzupełnienie tłuczniem pobocza ścieżki rowerowej – potrzeba wykonania ze względu na wystąpienie grząskiego gruntu pomiędzy ścieżką a jezdnią (w trakcie budowy ścieżki), szczególna uciążliwość w terenie zabudowanym, również poza terenem zabudowanym zmniejszenie powierzchni do wymijania się pojazdów stąd konieczność utwardzeń;
 2. wyniesione przejścia ścieżki przez jezdnię – konieczność wynikająca z lokalizacji trzech przejść ścieżki z jednej strony na drugą (wąski pas na lokalizację ścieżki), takie rozwiązania pozwalają na zachowanie płynności ruchu rowerowego, z tego rozwiązania korzystają również piesi, proponowane roboty poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 3. wykonanie dodatkowych miejsc odpoczynku rowerzystów związane z naturalnym zatrzymaniem się rowerzysty w miejscach korzystnych ze względu na otoczenie np. estetycznie zagospodarowany staw z wodą, miejsce schronienia przed deszczem – np. wiata przystanków;
 4. dodatkowe odprowadzenie wód opadowych – w trakcie budowy ścieżki pojawiły się nieprzewidziane zastoiska wodne, wcześniej woda spływała na pobocze i tam wsiąkała - należy wykonać dodatkowe spusty wody.
 • Wartość ogółem robót dodatkowych wynosi prawie 102 tys. zł,
 • Wydatki kwalifikowalne 101 997,86 zł, w tym VAT 19 072,77 zł,
 • Dofinansowanie ponad 86,6 tys. zł.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne