Przejdź do komentarzy

Samorządy sprawnie sięgają po pieniądze z UE

Ponad 232 mln zł unijnego wsparcia otrzymały już samorządy wchodzące w skład zielonogórskiego ZIT-u. Cyklicznie odbywają się spotkania mające na celu omówienie realizowanych inwestycji oraz stan ich realizacji. Dziś (23.01). Z beneficjentami spotkał się członek zarządu Marcin Jabłoński, który odpowiada za nadzór Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Przypomnijmy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to specjalna forma współpracy miast i gmin, które otrzymują pieniądze z UE na ważne, lokalne projekty.

Dzisiejsze spotkanie pozwoliło sprawdzić stan zaawansowania prowadzonych projektów. Samorządowcy przekazali swoje opinie oraz wskazali, gdzie w toku istniejących prac przydałoby się im wsparcie. Wszystko oczywiście po to, aby usprawnić realizację inwestycji, a tym samym wykorzystywanie środków zapisanych na ZIT Zielona Góra. Dodajmy, że w skali ogólnopolskiej województwo lubuskie jest doceniane za sprawne wdrażanie programu.

Do tej pory w ramach zielonogórskiego ZIT-u podpisano blisko 40 umów. W jego skład wchodzi: Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór, czyli ponad 180 tys. mieszkańców. Pieniądze z UE pomogły w m.in. budowaniu ścieżek rowerowych, dróg i Domu Harcerza.

Podczas dzisiejszego spotkania poruszono także szereg dodatkowych tematów. Mowa tu np. o kwestii Parku Technologii Kosmicznych, powiększeniu ZIT-u w przyszłej perpsektywe UE, czy też systemie ścieżek rowerowych w regionie. Kolejne spotkanie beneficjentów zielonogórskiego ZIT-u odbędzie się w Sulechowie.