Przejdź do komentarzy

Przyznanie dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P02/19

Szanowni Państwo,

27 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P02/19.

Lista projektów