Przejdź do komentarzy

Rzepin: Większe pieniądze na kanalizację

Samorząd województwa jest otwarty na potrzeby lubuskich JST. Wyrazem tego jest podpisany aneks do umowy na uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Rzepinie. Gmina otrzyma dodatkowe środki na realizację inwestycji.

Wstępnie budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rzepin szacowano na kilkanaście milionów złotych. Ostatecznie koszt prac będzie znacznie wyższy. W związku z zaistniałą sytuacją samorząd zwrócił się o pomoc do urzędu marszałkowskiego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku udało się zwiększyć przyznane wcześniej dofinansowanie. W sumie do Rzepina trafi dotacja w wysokości prawie 8,5 mln zł. - Z wielką przyjemnością spotykamy się na odmienionym rynku w Rzepinie. Cieszę się, że województwo lubuskie i gmina zmieniają się w sposób zauważalny przez mieszkańców. Sprowadziła nas tutaj okoliczność związana ze zwiększeniem dofinansowania projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, potrzebnego w mieście i okolicznych miejscowościach. To jest jedna z długo oczekiwanych inwestycji. Widząc wzrastające koszty prac, szczęśliwie udało nam się zwiększyć dofinansowanie, czego efektem jest dzisiaj podpisany aneks. Dzięki temu inwestycja będzie mogła być zrealizowana sprawnie i w terminie – mówił członek zarządu Marcin Jabłoński.

Spotkanie na rzepińskim deptaku było także okazją do podzielenia się inną, dobrą informacją. - Po wcześniejszym rozmowach ze starostą i prezesem szpitala powiatowego w Słubicach, jeżeli zgodę wyrażą radni, Gmina Rzepin będzie starała się dofinansować szpital powiatowy w Słubicach w formie zakupu nowej karetki – poinformował burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis.

- Jestem zadowolony wyrażoną chęcią zakupu pojazdu. Karetka będzie służyła mieszkańcom. Rozwiąże wiele problemów, bo to będzie karetka transportowa, z której skorzystają też osoby mieszkające w Gminie Rzepin  - zapewniał starosta słubicki Leszek Bajon.

Dodajmy, że budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rzepin zakończy się w 2023 r.