Przejdź do komentarzy

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim za rok 2022

Szanowni Państwo
Prezentujemy Raport za rok 2022 z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Raport za 2022 rok