Przejdź do komentarzy

RPO-L2020 – spotkanie uzgodnieniowe IZ RPO-L2020 z KE

obrazek

Dziś, tj. 26 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Województwa pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 z przedstawicielami Komisji Europejskiej ws. zmian RPO, które są niezbędne dla wzmocnienia reakcji na sytuację pandemiczną oraz pozwolą na realizację oczekiwanych w regionie inwestycji. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim dwóch bardzo istotnych obszarów, w ramach których Zarząd Województwa planuje zwiększyć środki programu – ochrona zdrowia oraz infrastruktura transportowa.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi, po stronie KE, Pan Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Pani Cinzia Masina – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, natomiast Zarząd Województwa reprezentowany był przez Panią Marszałek Elżbietę Annę Polak, Pana Marszałka Łukasza Poryckiego oraz Członka Zarządu, Pana Marcina Jabłońskiego.

Z uwagi na sytuację pandemiczną, spotkanie przebiegało z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, co nie przeszkodziło, aby rozmowy były owocne, a większość zaproponowanych rozwiązań uzyskało akceptację KE. Do części Instytucja Zarządzająca przekaże dodatkowe informacje.