Przejdź do komentarzy

Rozwój gminy dzięki rewitalizacji. Jak to zrobić?

obrazek
We wtorek 21 czerwca w Pałacu Mierzęcin rozpocznie się spotkanie edukacyjne dla lubuskich prezydentów, burmistrzów i wójtów. Tematem będzie rewitalizacja. W wydarzeniu weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 lubuskie gminy zrealizowały 26 zadań związanych z rewitalizacją swoich miejscowości na kwotę blisko 210 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło ponad 140 mln zł.
 
Rewitalizacja, jako ważny proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych z kryzysu, znajduje także swoje miejsce w nowym programie regionalnym, obejmującym perspektywę lat 2021-2027. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych zaprojektowano w ramach Celu Polityki 5. Europa bliższa obywatelom, dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych - Priorytet 8. Lokalne lubuskie. Przewiduje się wsparcie projektów rewitalizacyjnych zarówno na obszarach miejskich, jak i miejsko-wiejskich, a planowana alokacja to około 31 mln euro.
 
I właśnie rewitalizacja w projekcie Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego 2021-2027 będzie jednym z tematów spotkania z samorządowcami, które organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”. Podsumujemy także projekt "Regiony Rewitalizacji", a Andrzej Bzowy - doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich opowie m.in., czy Gminne Programy Rewitalizacji są potrzebne w każdym samoprządzie oraz jak je finansować.

Uczestnicy dwudniowego spotkania wezmą również udział w wizycie studyjnej w Dobiegniewie – gminie, która uczestniczączy w projekcie Modelowa Rewitalizacja Miast.

Proces rewitalizacji prowadzą gminy na podstawie ustawy o rewitalizacji, która weszła w życie w roku 2015. Ustawa definiuje rewitalizację następująco: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #UEdlaPL