Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 26 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach wezwania nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ IV – Promocja Lubuskie bony wsparcia przedsiębiorców  – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wezwane podmioty złożyły 2 projekty. Oba projekty uzyskały pozytywny wynik podczas weryfikacji warunków formalnych, oceny formalnej, środowiskowej i merytorycznej. W związku z tym, że projekty spełniły wszystkie kryteria wyboru, zostały one wybrane do dofinansowania. Łączna wartość dofinansowania projektów wynosi 30 000 000,00 PLN.

Cała procedura związana z tym wezwaniem była prowadzona w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 specustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

Załącznik:

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym w ramach wezwania nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20