Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17

 Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach dostępnej alokacji tj. 14 500 000,00 PLN dofinansowanie trzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne i środowiskowe, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP