Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

W związku z art. 46 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę, o której mowa w art. 44 ust 4. Jednocześnie, zgodnie z art. 46 ust. 4 ww. ustawy, po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów wybranych do dofinansowania.

lista projektów